UN environment
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

EKOedukacja

Lądy są zasobem o krytycznym znaczeniu dla naszego życia. Z tego powodu znajdują się pod stałą presją związaną z ich zagospodarowaniem, tym większą, że potęgowaną zmianami klimatu. 

Mimo iż miasta wciąż zajmują niewielką część naszej planety, generują ogromną presję na środowisko. Na szczęście, wizja roli przestrzeni zurbanizowanej w życiu miast i podejście do jej projektowania stopniowo się zmieniają. W rezultacie, coraz powszechniejsze staje się zapraszanie mieszkańców do współtworzenia swojej życiowej przestrzeni.

Każdy może kompostować bioodpady. O tym dlaczego każdy powinien to robić oraz jak się do tego zabrać, napisaliśmy w artykule poniżej.

Fala pożarów lasów – od Alaski i Syberię po lasy równikowe w Afryce i Ameryce Południowej – budzi ogromne zainteresowanie oraz mobilizację społeczną. Przypomina też o znaczeniu przyrody w naszym życiu.