5 CZERWCA 2024
Światowy Dzień
Środowiska 2024
Reviving lands for a brighter future
  • 0 dni
  • 0 godziny
  • 0 minuty
  • 0 sekundy

Świętuj z nami 5 czerwca

Ziemia to życie. To grunt, na którym stoimy, i gleba, która nas karmi.
Ale nasze lądy są niszczone – przez niezrównoważoną konsumpcję, rolnictwo i zanieczyszczenia. Degradacja gleb dotyka 3,2 miliarda ludzi.

Mimo to ziemia jest wyrozumiała, a my możemy ją uzdrowić.
Ograniczmy zanieczyszczenia. Postawmy na rolnictwo zrównoważone.
Odtwarzajmy i dbajmy o lasy i łąki. Troszczmy się o mokradła: rzeki, jeziora, torfowiska.
Od tego będzie zależała nasza przyszłość.

Włącz się w działania w ramach ONZ-owskiej Dekady Odtwarzania Ekosystemów.

Dołącz do programu #ReGeneracja

UNEP/GRID-Warszawa - nasza organizacja została ustanowiona w 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy United Nations Environment Programme (UNEP) a Rządem Polskim. Od tego czasu realizujemy w Polsce misję UNEP, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu.

#DlaPlanety edycje: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018
© 2024 Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa; tel. +48 22 840 6664, e-mail: grid@gridw.pl