Centrum UNEP/GRID-Warszawa
PARTNERSTWO Razem Dla Środowiska
UN environment
Zdj. TetraPak/Flickr

W 2016 r. w Unii Europejskiej udało się poddać recyklingowi 47 procent wszystkich wprowadzonych do obrotu opakowań na napoje.

Nawiązując do najnowszych danych zebranych przez ACE (Alliance for Beverage Cartons and the Environment) było to około 430.000 ton. Łączna masa przetworzonych lub odzyskanych opakowań wzrosła do około 700.000 ton, co odpowiada wskaźnikowi odzysku na poziomie 76 procent.

– Z przyjemnością odnotowujemy znaczny wzrost recyklingu opakowań w całej Europie w 2016 r. Jednocześnie podkreślamy, że selektywna zbiórka jest podstawą wszelkiego recyklingu. Z zadowoleniem obserwujemy również tendencję wzrostową w zwrocie opakowań po napojach, umożliwiającą zwiększenie poziomów ich recyklingu – powiedziała Annick Carpentier, dyrektor generalna ACE.

W porównaniu do wczesnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy to ACE zaczęło śledzić poziomy recyklingu opakowań kartonowych po napojach w Europie, udało się poczynić znaczne postępy. Szczególnie państwa członkowskie UE dysponujące odpowiednimi systemami zbiórki opakowań osiągają coraz wyższy poziom recyklingu. Niestety, kilka krajów wciąż pozostaje w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie i upowszechnianie efektywnych procesów zbiórki i sortowania oraz tworzenia niezbędnej infrastruktury recyklingowej.

– Brak planowo oraz systematycznie realizowanej zbiórki opakowań hamuje wzrosty w osiąganych poziomach recyklingu. Mimo, iż branża opakowań do napojów z dużym zaangażowaniem wspiera rozwój recyklingu, potrzebuje również wsparcia regulacyjnego, mającego na celu bardziej efektywną zbiórkę stwarzającą dobre warunki dla obecnych i przyszłych inwestycji w innowacyjne technologie recyklingowe – powiedziała Carpentier.

Opracowanie i tłumaczenie na podstawie materiału ACE